Biznis više nego bilo koja profesija, podrazumeva da čovek konstantno razmišlja o budućnosti; biznis čine kontinuirano predviđanje, instiktivno „igranje“ sa prognozama i pravovremeno odlučivanje.

EMS - ISO 14001

Standard ISO 14001, sistem menadžmenta životnom sredinom, pruža opredeljenost za usaglašavanje sa zakonskom regulativom u oblasti zaštite životne sredine. On pomaže organizacijama da kroz sistem menadžmenta životnom sredinom u svojim procesima smanje i kontrolišu negativne uticaje na životnu sredinu i smanje rizike. Suština primene standarda je preventivno delovanje u smeru očuvanja životne sredine.

Osnovni razlozi za uvođenje sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima ISO 14001:2015 su:
• sve veći trend zagađivanja životne sredine,
• tendencija ka iscrpljenju prirodnih resursa,
• nedostatak sistematskog praćenja posledica zagađenja životne sredine,
• povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
• zainteresovanost društvene zajednice
• zakonska regulativa,
• zastarele tehnologije u privrednim delatnostima
• posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

Uvođenjem i sertifikacijom sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda ISO 14001 organizacija:
• Poboljšava imidž i stvara poverenje kod društvene zajednice,
• Povećava konkurentsku prednost,
• Smanjuje rizik od ekoloških katastrofa,
• Smanjuje negativnne učinke na životnu sredinu,
• Primenjuje pravnu legislativu i poštovanje zakona o zaštiti životne sredine,
• Ostvaruje uslov za tendersko poslovanje
• Dobija ovlašćenje i dozvole od lokalnih samouprava i državnih vlasti za obavljanje delatnosti,
• Ostvaruje efikasniju upotrebu energije, obnovljivih izvora energije, zaštitu voda, upotrebu sirovina koje mogu da se recikliraju ili ponovo upotrebljavaju, kontroliše reciklažu otpada, doprinosi smanjenju troškova i podiže konkurentnost,
• Postiže viši kvalitet radnih uslova i morala zaposlenih.

Poseban fokus EMS je usmeren na praćenje, primenu i preispitivanje usklađenosti sa zakonskom regulativom, koja je direktno vezana za utvrđene aspekte. Organizacija definiše Politiku zaštite životne sredine, postavlja ciljeve i programe za njihovu realizaciju. Kao podršku realizaciji ciljeva, uspostavlja se sistem merenja uticaja na životnu sredinu (ispitivanja mikroklime, buke, vibracija, ispuštanja otpadnih voda, emisija u vazduh i zemljište i trošenja prirodnih resursa).
Neophodna je analizira i potencijalnih incidentata (požara, poplava, eksplozija, curenja...) i formiranje planova i timova za reagovanje u takvim situacijama sa ciljem da se minimizira uticaj na životnu sredinu i da se otklone posledice na adekvatan način.
Organizacija definiše odgovornosti i ovlašćenja, izrađuju se odgovarajuće procedure i uputstva i obučavaju zaposleni. Prema potrebama, izvode se i simulacije za vanredne situacije.
Sistem menadžmenta životnom sredinom je podržan sistemskim pristupom, kojim se upotrebom dokumentovanih informacija upravlja rizicima, definišu korektivne mere i upravlja neusaglašenostima, vrše interne provere, kontrola uređaja za merenje i praćenje i vrši preispitivanje od strane rukovodstva.
Kao posebno važan segment ovog standarda je istaknuta eksterna komunikacija – informisanje javnosti o uticaju na životnu sredinu i postignutim rezultatima, kao i sardanja sa državnom zakonskom regulativom.

Budimo u kontaktu