Obuke

Što se penješ na viši vrh, vidiš veći predeo koji treba još istražiti.
/Taku-An/

Obuke

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) - SRPS ISO 9001:2015
Obuka 1: Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015

Obuka je namenjena svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta kvalitetom i u internim proverama.
Tokom obuke, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.
Cilj ove obuke je da se polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja, osposobe za sprovođenje internih provera. Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015.
Obuka 2: Smernice za primenu standarda SRPS ISO 9001:2015, sa radionicama i praktičnim primerima.

Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) – SRPS ISO 14001:2015

Obuka 1: Interni proveravači sistema upravljanja zaštite životne sredine (prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
Obuka je namenjena svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta životnom sredinom, odnosno poslovima vezanim za implementaciju i održavanje standarda SRPS ISO 14001:2015 u organizaciji.
Tokom obuke, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama sa aspekta standarda SRPS ISO 14001:2015.
Cilj ove obuke je da se polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja, osposobe za sprovođenje internih provera.
Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015.
Obuka 2: Smernice za primenu standarda SRPS ISO 14001:2015 sa radionicama i praktičnim primerima.

Sistem menadžmenta menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – SRPS ISO 45001:2018, odnosno SRPS OHSAS 18001:2008
Obuka 1: Interni proveravači sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018, odnosno SRPS OHSAS 18001:2008)
Obuka je namenjena svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, odnosno poslovima vezanim za implementaciju i održavanje standarda SRPS ISO 45001:2018, odnosno SRPS OHSAS 18001:2008 u organizaciji.
Tokom obuke, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji u skladu sa zahtevim standarda SRPS OHSAS 18001:2008. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama sa aspekta standarda SRPS ISO 45001:2018, odnosno SRPS OHSAS 18001:2008.
Obuka 2: Smernice za primenu standarda SRPS ISO 45001:2018 sa radionicama i praktičnim primerima.

Budimo u kontaktu