Biznis više nego bilo koja profesija, podrazumeva da čovek konstantno razmišlja o budućnosti; biznis čine kontinuirano predviđanje, instiktivno „igranje“ sa prognozama i pravovremeno odlučivanje.

QMS - ISO 9001

Standard ISO 9001:2015 predstavlja reviziju najpopularnijeg standarda serije ISO 9001:2008.
”TQM SERVICE” pruža usluge konsaltinga i obuke za sve organizacije koje žele da se sertifikuju prema zahtevima standarda ISO 9001:2015
Naši Lead auditori-konsultanti, sertifikovani od strane IRCA, pružiće vam obuku za implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom, kao i obuku za interne proveravače, da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na sve Vaše zaposlene.
Ukoliko želite da izvršite sertifikaciju na novi standard ISO 9001:2015 na najefikasniji način, kontaktirajte nas na office@tqmservice.rs
Mi smo tu da zajednički definišemo kontekst, zainteresovane strane, upravljanje rizicima, ciljeve kvaliteta, analize i merenja i drugo što zahteva nova verzija standarda ISO 9001:2015.

Razlozi za uvođenje QMS:
• Unapređenje konkurentske prednosti i postizanje poslovne izvrsnosti;
• Zahtevi tržišta (implementiranje QMS prema seriji standarda ISO 9001 je postao neophodan uslov za poslovanje privrenih subjekata);
• Povećanje efikasnosti poslovnog procesa usled jasno definisanih odgovornosti i ovlašćenja, statističke kontrole procesa i tačno definisanih linija upravljanja;
• Povećanje konkurentnosti preduzeća na tržištu kroz: povećanje EBIDA, smanjivanje nivoa škarta, optimizaciju upotrebe energenata, optimizacije procesa proizvodnje i usluga, troškova, repromaterijala i dr;
• Smanjivanje broja reklamacija kupaca;
• Povećavanje produktivnosti zaposlenih;
• Analitiku poslovanja
• Unapređenje kontrole kvaliteta i merenja;

Budimo u kontaktu