O nama

Težimo savršenstvu i stalnim poboljšanjima. Ne zadovoljvajmo se prosečnošću. Prosečan rezultat je najbolji između najgorih, ali i najgori između najboljih.

O nama

Vizija i misija „TQM SERVICE“ je da svojim potencijalnim i postojećim korisnicima pruži visok stepen konsaltinga kod uvođenja ili održavanja sistema menadžmenta, kao i da obezbedi korisniku visok nivo upravljanja procesima menadžmenta, kao i upravljanja poslovanjem integracijom primene standarda (QMS, EMS, OHSMS/OHSAS, ISMS i dr.), savremenih metoda tehnika upravljanja procesima, primene informacionih sistema, koncepta Korporativne bezbednosti i Risk menadžmenta prema ISO 31000..
TQM SERVICE vrši realizaciju konsalting usluga i obuka u sledećim oblastima:
1. Implementacija:
• Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015
• Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
• Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OHSMS / OHSAS) prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018, odnosno SRPS OHSAS 18001:2008
• Sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014
• Sistem menadžmenta energijom (EnMS) prema zahtevima standarda ISO 50001:2018

2. Organizacioni konsalting:
• Izrada organizacionih šema
• Sistematizacija radnih mesta
• Sistematizacija radnih procesa
• Obuka zaposlenih

3. Provere sistema menadžmenta:
• Interne provere
• Eksterne provere – provera preko druge strane

Budimo u kontaktu