Da bi bio u TQM timu, moraš biti najbolji, a da bi bio najbolji, moraš prvenstveno biti ličnost, pošten čovek. Znanje se podrazumeva.

Mr Ninoslav Stojanović, dipl. inž.

direktor


Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta.
Rođen 24.11.1970. godine u Beogradu. Magistrirao 06.10.2007. godine na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, na temi “Primena koncepta on-line kupovine u funkciji unapređenja konkurentnosti domaćih preduzeća”.

U periodu od 1993-2008. godine bio zaposlen u Vazduhoplovnom zavodu „Moma Stanojlović” – Batajnica, do 2006. godine na poslovima mašinskog inženjera - samostalnog konstruktora i tehnologa, a u periodu 2007-2008. godine radio kao Načelnik odseka izvoza u odeljenju prodaje na poslovima prodaje usluga stranim kupcima u domenu remonta vazduhoplovnih sredstava.
U periodu 2009-2011. godine radio u AMS Osiguranju u sektoru razvoja na poslovima razvoja Internet prodaje osiguranja, kao i uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001.
Nakon toga u periodu 2012-2014. godine radio u „Invej grupi” kao Koordinator kontrole kvaliteta, standarda i organizacije, koordinirajući i kontrolišući rad Sektora kvaliteta i standarda članica Invej holdinga (Invej, Rubin, Vital, Medela, Albus, Monus, Pekara Pančevo, Ratar, MBS, Luka Dunav, Stari grad, Milan Blagojević-Smederevo, Happy TV).
Od 2015. godine je sertifikovani auditor od strane IRCA za standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Od aprila 2015. godine je angažovan u sertifikacionom telu StandCert d.o.o. kao Vodeći proveravač za sisteme menadžmenta QMS, EMS, OHSMS/OHSAS, (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, OHSAS 18001:2007, ISO 31000).

Ostali članovi TQM SERVICE:
TQM SERVICE angažuje tim od 7 konsultanata na poslovima uvođenja i održavanja sistema menadžmenta, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, finansijske revizije i korporativne bezbednosti klijenata.

Sertifikati

Kontakt

Prof. dr Aleksandar Vasiljević

konsultant za reviziju i finansije


Prof. dr Aleksandar Vasiljević, konsultant, doktor agroekonmskih nauka.
Rođen 09.02.1974. godine. Doktorirao 10.12.2004. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na temi »Uticaj visine kamatnih stopa na optimalnu strukturu poljoprivredne proizvodnje« - Primena matematičke metode linearnog programiranja.

U periodu od 1999. do 2011. godine radio u bankama na poslovima sa privredom i razvoj mreže filijala u Vojvodini, u Kulskoj Banci a.d., Meridian Banci a.d. i National Bank of Greece.

Od 2011. do 2015. godine bio angažovan kao konsultant za finansije i unapređenje informacionog sistema u kompaniji INVEJ a.d. iz Zemuna. Takođe bio zadužen za vođenje službe Interne kontrole kako u samom Inveju tako i u fabrikama članicama holdinga: Vital-Vrbas, Rubin-Kruševac, Albus-Novi Sad, Medela-Vrbas, Ratar-Pančevo, Pekara-Pančevo, Luka Dunav-Pančevo, Milan Blagojević-Smederevo i Sunce-Sombor.

Od 2011. godine zaposlen na fakultetu za Pravne i Poslovne studije u Novom Sadu,, gde je imenovan za Šefa katedre za poslovnu ekonomiju. Predaje Bankarstvo, Finansijski Menadžment i Upravljanje Rizicima.

Od 2010. godine angažovan za kompaniju Krebs und Kiefer Consulting Sout Eastern Europe, Darmstadt, kao konsultant na projektu izgradnje auto petlje MAHOVLJANI u Republici Srpskoj. Projekat je finansiran od strane EBRD-a. Pored ostalog na projektu, zadužen za finansije i kontrolu troškova projekta. Sa istim zaduženjem angažovan i na aktuelnom projektu izgradnje auto puta Banja Luka – Doboj čiji se završetak očekuje početkom 2018 godine.
Godine 2013. izabran sa od strane Krebs und Kiefer Consulting Sout Eastern Europe, Darmstadt, za stalnog konsultatna za finansije i kontrolu troškova za sve projekte na područiju bivše Jugoslavije u kojima Krebs und Kiefer Consulting Sout Eastern Europe, Darmstadt bude vršio nadzor.

Kontakt

Nenad Đerfi, dipl. inž.

konsultant za IT


Nenad Đerfi, diplomirani inženjer poslovnih komunikacija, rođen 09.12.1976. Diplomirao na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, na temi »Menadžment preduzeća i primena menadžment informacionih sistema«.

Od 1997. do 2002. godine radio u MASS Company kao koordinator nabavke, prodaje i transporta.

Od 2003. do 2006. godine radio kao koordinator nabavke i serviser u Queen Computers, zadužen za IT dijagnostiku i servisiranje računarske opreme.

Od 2006. do 2010. godine radio u kompaniji Dunav Osiguranje, na poziciji samostalnog referenta za održavanje informacionih sistema, na poslovima instalacije, konfiguracije i održavanja Microsoft sistemskog okruženja i mrežne infrastrukture.

Od 2010. godine radi u Dunav Reosiguranju, gde je angažovan kao samostalni IT administrator na poslovima planiranja i predlaganja razvoja i uvođenja novih IKT usluga, donošenju i usklađivanju internih IT akata, planiranju i predlaganju primene novih tehnologija iz oblasti bezbednosti u mrežnom okruženju, kao i na sprovođenju analize, dijagnostike i rešavanju tehničkih problema sistemskog okruženja i održavanju mrežne infrastrukture.

Kontakt