Uspeh je rezultat stalne brige za postizanje cilja
/Bendžamin Disraeli/.

Konsalting sistema menadžmenta

“TQM SERVICE” pruža razne usluge iz oblasti konsaltinga sistema menadžmenta i organizacionih promena, trudeći se da svojim klijentima obezbedi efikasnije upravljanje poslovnim sistemom. Među uslugama su:
• Ocena efikasnosti postojećih struktura menadžmenta u firmama, matrice odgovornosti, protoka dokumenata, ...
• Optimizacija postojećih sistema menadžmenta
• Sistematizacija radnih mesta i radnih procesa
• Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001
• Uvođenje sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda ISO 14001
• Uvođenje sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001, odnosno OHSAS 18001
• Uvođenje sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014
• Uvođenje sistema menadžmenta energijom prema zahtevima standarda ISO 50001:2018
• Uvođenje integrisanog sistema menadžmenta - IMS

Ono na čemu težimo je način implementiranja sistema menadžmenta kod klijenta „ključ u ruke“ pri čemu zajedno dolazimo do krajnjeg rezultata na efikasan način, s težnjom da uspostavljeni sistem menadžmenta bude efektivan sa jasno definisanim konceptom upravljanja. Proces uvođenja sistema menadžmenta se sastoji od sledećih aktivnosti:
• Formiranje timova za uvođenje sistema i internu proveru;
• Analiza neusaglašenosti sa zahtevima standarda (gap analiza);
• Planiranje realizacije;
• Definisanje nacrta dokumentovanih informacija na osnovu intervjua sa zaposlenima;
• Usaglašavanje dokumentovanih informacija;
• Obučavanje menadžmenta i timova za sisteme menadžmenta;
• Obučavanje zaposlenih za primenu dokumentovanih informacija;
• Obučavanje tima za interne provere;
• Tehnička podrška timu za internu proveru u toku prve interne provere (obuka kroz praktičan rad, formiranje plana provere, ček-listi i dr);
• Tehnička podrška u sastavljanju prijave za ocenjivanje;
• Tehnička podrška timu do dobijanja sertifikata na sertifikacionoj proveri.

Budimo u kontaktu