Biznis više nego bilo koja profesija, podrazumeva da čovek konstantno razmišlja o budućnosti; biznis čine kontinuirano predviđanje, instiktivno „igranje“ sa prognozama i pravovremeno odlučivanje.

POSLOVNI KONSALTING, KONTROLING, INFORMACIONI SISTEMI

Ponuda pružanja usluga pslovnog konsaltinga, kontrolinga i razvoja informacionih sistema, obuhvata sledeće aktivnosti:
• Kontrola obavljanja poslovnih procesa (nabavka, logistika, magacinsko poslovanje, proizvodnja, prodaja, finansije…),
• Kontrola validnosti eksterne i interne dokumentacije (ugovori, sredstva obezbeđenja, predatnice, prijemnice, otpremnice, fakture, radni nalozi, sastavnice…),
• Kontrola usklađenosti i realizacije planova prodaje, proizvodnje i nabavke, • Kontrola realizacije i usklađenosti već započetih projekata sa baznom projektnom dokumentacijom (troškovi, dinamika realizacije projekta, ostale performanse projekta u toku),
• Revizija i davanje ocene projekata u pripremi,
• Podrška u reorganizaciji privrednih subjekata i sistematizaciji radnih mesta,
• Projektovanje i izrada novog informaconog sistema kompanije,
• Projektovanje i izrada delova informacionog sistema (izveštavanja, kontrola prodaje)
• Dorada, korekcije i poboljšavanje performansi postojećeg informacionog sistema.

Budimo u kontaktu