Biznis više nego bilo koja profesija, podrazumeva da čovek konstantno razmišlja o budućnosti; biznis čine kontinuirano predviđanje, instiktivno „igranje“ sa prognozama i pravovremeno odlučivanje.

FINANSIJSKI KONSALTING, KONTROLING, INFORMACIONI SISTEMI

Ponuda pružanja usluga finansijskog konsaltinga, kontrolinga i razvoja informacionih sistema, obuhvata sledeće aktivnosti:
• Kontrola obavljanja poslovnih procesa (nabavka, logistika, magacinsko poslovanje, proizvodnja, prodaja, finansije…),
• Kontrola validnosti eksterne i interne dokumentacije (ugovori, sredstva obezbeđenja, predatnice, prijemnice, otpremnice, fakture, radni nalozi, sastavnice…),
• Kontrola usklađenosti i realizacije planova prodaje, proizvodnje i nabavke,
• Kontrola realizacije i usklađenosti već započetih projekata sa baznom projektnom dokumentacijom (troškovi, dinamika realizacije projekta, ostale performanse projekta u toku),
• Revizija i davanje ocene projekata u pripremi,
• Izrada biznis planova za interne potrebe i/ili za potrebe kreditora,
• Zastupanje pred bankama,
• Podrška u reorganizaciji privrednih subjekata i sistematizaciji radnih mesta,
• Podrška i operativno sprovođenje procesa pripajanja privrednih subjekata,
• Projektovanje i izrada novog informaconog sistema kompanije,
• Projektovanje i izrada delova informacionog sistema (izveštavanja, kontrola prodaje, prodaja putem Hendheld-a…)
• Dorada, korekcije i poboljšavanje performansi postojećeg informacionog sistema.

Preuzmite ponudu

Budimo u kontaktu