Biznis više nego bilo koja profesija, podrazumeva da čovek konstantno razmišlja o budućnosti; biznis čine kontinuirano predviđanje, instiktivno „igranje“ sa prognozama i pravovremeno odlučivanje.

ISO 45001/OHSMS/OHSAS

Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda ISO 45001 OHSMS/OHSAS, veoma je bitna informacija da vaša organizacija vodi računa o zdravlju i bezbednosti zaposlenih. Sertifikacija prema zahtevima standarda ISO 45001, omogućava organizacijama da upravljaju rizicima u okviru zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i poboljšaju performanse procesa.
Suština primene standarda je preventivno delovanje u smeru zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih.
Uvođenjem i sertifikacijom sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu organizacija:
• svodi na minimum broj povreda na radu,
• upravlja incidentima i vanrednim situacijama
• teži ka minimiziranju tužbi i kazni zbog povreda na radu,
• usaglašava se za zakonskom regulativom,
• pruža zaštitu, kako svim zaposlenim, tako i svim posetiocima od mogućih povreda, preventivnim delovanjem na eventualne uzroke incidenta,
• utiče na spremnost kompanije da pravovremeno otkloni opasnost,
• usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima,
• poboljšava imidž kompanije,
• uspostavlja saradnju sa lokalnom samoupravom i državnim institucijama.

Osnovni proces u primeni ovog standarda čini analiza opasnosti po zdravlje i bezbednost zaposlenih. Zahtev je da se sistematski ispitaju procesi, utvrde stvarni i potencijalni uticaji i ocene pripadajući rizici. Ovaj deo procesa je potpuno usklađen sa zakonskim zahtevom za izradu „Akta o proceni rizika“. Zbog veoma velike primene zakonih obaveza u standardu, zahteva se uspostavljanje sistematskog pristupa u praćenju, primeni i preispitivanju usklađenosti sa relevantnom zakonskom regulativom. Na osnovu rezultata analize rizika, organizacija definiše Politiku bezbednosti zdravlja na radu, postavlja ciljeve i programe za realizaciju ciljeva. Kao podršku realizaciji ciljeva, uspostavlja se sistem merenja uticaja na zdravlje i bezbednost zaposlenih.
Detaljno se vode evidencije (zakonski obrasci 1-14) o bolestima i povredama zaposlenih, zaduženju LZO, obukama i dr, analiziraju se podaci i preduzimaju odgovarajuće mere za neprekidno poboljšanje sistema bezbednosti. Na osnovu analize opasnosti i ocene rizika, potrebno je napraviti planove reagovanja u incidentnim situacijama sa ciljem da se minimiziraju posledice po zdravlje zaposlenih.
Za doslednu primenu jasno se definišu odgovornosti i ovlašćenja, izrađuju se odgovarajuće procedure i uputstva za bezbedan rad i obučavaju zaposleni. Prema potrebama, izvode se i vežbe za postupanje u incidentnim situacijama. Sve ovo je podržano sistemskim pristupom, koji se ogleda u upravljanju dokumentacijom i zapisima, preduzimanjem korektivnih i preventivnih mera i upravljanju neusaglašenostima, izvođenju internih provera i praćenju i preispitivanju od strane rukovodstva.

Budimo u kontaktu